Πολιτική Απορρήτου

Η MEDA Pharmaceuticals  σας καλεί να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης 

Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε  με τους παρακάτω όρους. Οι διατάξεις των Όρων Χρήσης δεν δημιουργούν συμβατικές υποχρεώσεις ή άλλο δικαίωμα στο χρήστη απέναντι στην MEDA ή σε κάποια από τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες.
Η MEDA  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, διαγράψει, ή να προσθέσει στοιχεία στο περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Γενικές πληροφορίες

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι όλες οι πληροφορίες που δίνονται σε αυτή την ιστοσελίδα δίνονται μόνο ως γενικές πληροφορίες. Ειδικότερα, καμία από τις  πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν παράρτημα αποσκοπεί στην παροχή ιατρικών συμβουλών με οιονδήποτε τρόπο. Για παροχή συμβουλών σχετικά με τα ειδικά προβλήματα υγείας και/ή τη χρήση κάθε προϊόντος που παρουσιάζεται σε αυτή την ιστοσελίδα, μπορείτε να συμβουλευτείτε με έναν επαγγελματία του τομέα υγείας.

Αποποίηση Ευθυνών

Η MEDA  προσπαθεί να διατηρήσει την ιστοσελίδα ενημερωμένη. Ωστόσο, η MEDA δεν είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει την εν λόγω ιστοσελίδα και δεν αντιπροσωπεύει ούτε εγγυάται την πληρότητα, την ακρίβεια και την επικαιρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. Η MEDA αποποιείται κάθε ευθύνης για οποιεσδήποτε ζημίες , προκύψουν από ή σε σχέση με τη χρήση της  ιστοσελίδας και/ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν.

Σύνδεσμοι

Η παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να παρέχει συνδέσμους σε ιστοσελίδες που συντηρούνται  και/ή ελέγχονται από τρίτους. Η MEDA δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο  αυτών των ιστοσελίδων.

Πληροφορίες σχετικά με τις χώρες διανομής

Οι πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα ή στις σελίδες των άλλων  επιχειρήσεων της MEDA που  συνδέονται με αυτήν  μπορεί να μην είναι κατανοητές σε κάθε επισκέπτη: Τα ονόματα των προϊόντων ή εμπορικών σημάτων ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα.Μερικά προϊόντα μπορεί να εγκρίνονται για πώληση σε μία χώρα, αλλά όχι σε άλλη, κ.ο.κ. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που διατίθενται στη χώρα σας, παρακαλούμε επικοινωνήσατε με την εταιρεία MEDA της χώρας σας ή το γιατρό σας.

Πνευματική ιδιοκτησία

Όλα τα εμπορικά σήματα,οι εμπορικές επωνυμίες, τα λογότυπα, κ.λ.π. (" τα εμπορικά σήματα") που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα ανήκουν ή έχουν λάβει άδεια από τη MEDA. Η χρήση των εν λόγω εμπορικών σημάτων, της επωνυμίας της εταιρείας MEDA και του λογότυπου της εταιρείας   απαγορεύεται αυστηρά, εκτός αν επιτραπεί ρητώς στο παρόν παράρτημα.

Copyright

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας  υπόκειται στο Copyright της MEDA ή τρίτων μερών και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο υπό την προϋπόθεση ότι:

  • (i) η χρήση γίνεται μόνο για ενημερωτικούς και μη εμπορικούς ή για προσωπικούς σκοπούς,
  • (ii) το σχετικό περιεχόμενο δεν θα τροποποιηθεί  και
  • (iii) ότι θα εμφανίζεται η σημείωση του  copyright σε όλα τα παραγόμενα  αντίγραφα.

Απόρρητο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα της  MEDA ιστοσελίδα χωρίς να κοινοποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Κατά την επίσκεψη τον ιστοχώρο μας, μόνο γενικά δεδομένα (π. χ. ημερομηνία και ώρα της εν λόγω επίσκεψης)  συλλέγονται, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό κάθε χρήστη προσωπικά. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα γενικά στοιχεία για στατιστικούς σκοπούς και για τη βελτίωση της παρουσίας της ιστοσελίδας μας.

You are now leaving the Licatack website

You have selected a link that will take you away from the Licatack website. Click cancel to return to Licatack website Or continue to proceed